Gjaldskrá

Verðskrá – Gildir frá 1. janúar 2019

I. Almennt um þóknun.

Eftirfarandi gjaldskrá er leiðbeinandi um þjónustu og gildir nema um annað hafi verið samið. Söluþóknun er umsemjanleg til hækkunar eða lækkunar og tekur mið af þeim fjárhagslegu hagsmunum sem tengjast verkinu og byggir m.a. á mati á markaðssvæði, seljanleika og nánara samkomulagi. Verðmat fasteignarinnar er innifalið í söluþóknun, sem og gerð kauptilboðs, söluyfirlits, kaupsamnings, veðleyfis ef við á, kostnaðaruppgjörs og afsals. Fyrir auglýsingar, myndatökur og skjalaöflun greiðist sérstaklega sbr. síðar. Þóknunarfjárhæðir í krónum í gjaldskránni eru tilgreindar með virðisaukaskatti. Virðisaukaskattur bætist við söluþóknun sem er með fastri prósentu í verðskránni og einnig viðmiðunarfjárhæð leigu (vegna eins mánaðar leigu eða eins og hálfs mánaðar leigu) vegna gerðar leigusamninga fyrir íbúðar- og atvinnuhúsnæði.

II. Kaup og sala.

a. Sala fasteigna og skipa.

a.1. Sala fasteigna og skráðra skipa í einkasölu er 1,9% af söluverði auk virðisaukaskatts. Lágmarksþóknun er þó kr. 483.600 m vsk,-.

a.2. Sala fasteigna og skráðra skipa í almennri sölu 2,5% af söluverði auk virðisaukatts. Lágmarksþóknun er þó kr. 483.600,- m vsk,-.

a.3. Aðstoð og/eða skjalafrágangur við sölu og kaup fasteigna og skráðra skipa er 1,0% af söluverði, þó aldrei lægri en kr. 285.200,- m vsk,-.

a.4. Sala félaga og atvinnufyrirtækja er 5% af heildarsölu, þ.m.t. birgðir auk virðisaukaskatts.

a.5. Sala bifreiða sem settar eru upp í kaupverð fasteigna er 3% af söluverði auk virðisaukaskatts, en þó aldrei lægra en kr. 74.400,- m vsk.

a.6. Sala sumarhúsa 2,0 - 3,0 % af söluverði auk virðisaukaskatts.

b. Makaskipti

b.1. Við makaskipti er þóknun samkv. einkasölu sbr. framangreint.

b.2. Hafi eign sem boðin er í makaskiptum verið í einkasölu hjá öðrum fasteignasala greiðir seljandi söluþóknun samkvæmt sölumboði til þess fasteignasala.

III. Þóknun fyrir Leigumiðlun.

a. Íbúðarhúsnæði

a.1. Þóknun fyrir auglýsingu á fasteignasöluvefjum er innifalin.

a.2. Þóknun fyrir gerð leigusamnings er kr. 68.200,- m vsk.

a.3. Þóknun fyrir fulla þjónustu við milligöngu um og gerð leigusamnings samsvarar eins mánaðar leigu hins leigða auk virðisaukaskatts. Lágmark kr: 124.000.- með virðisaukaskatti. Gimli fasteignasala, auglýsir, kynnir, tekur ljósmyndir, sýnir, annast gagnaöflun og gerð leigusamnings.

a.4. Leigutaki sem kemur í leigusamning hjá Gimli fasteignasölu greiðir þjónustugjald kr. 7.440,-

a.4. Fyrir almenna ráðgjöf og eftirfylgni, t.d. vegna vanefnda, greiðist samkvæmt tímagjaldi.

b. Atvinnuhúsnæði

b.1. Þóknun fyrir gerð leigusamnings samsvarar eins mánaðar leigu hins leigða auk virðisaukaskatts.

b.2. Þóknun fyrir leigusamning, sem gerður er til fimm ára eða lengri tíma samsvarar eins og hálfs mánaðar leigu auk virðisaukaskatts.

IV. Skoðun og verðmat fasteignar.

a. Skriflegt verðmat á íbúðum er kr. 31.000,- m vsk.

b. Skriflegt verðmat á rað- par- og einbýlishúsum er 37.200,- m vsk.

c. Skriflegt verðmat á atvinnuhúsnæði er samkvæmt sérsamningi milli aðila.

V. Ýmis skjalagerð og ráðgjöf.

 

a. Þóknun fyrir yfirferð og skoðun/rýni á samningum og skjölum við sölu eða kaup fasteigna og skipa eða annarra eigna sem fasteignasali, lögmaður eða annar hefur gert er samkvæmt tímagjaldi.

b. Í þeim tilvikum sem gerð veðleyfa, veðbandslausna, umboða, skuldabréfa, tryggingabréfa og annarra gjörninga, tengjast ekki kaupsamningsgerð útfrá samþykktu kauptilboði, er þóknun kr. 7.440,- m vsk, fyrir hvert skjal með vottun ef við á.

c. Þóknun fyrir ráðgjöf, leiðbeiningar og fundarsetu er samkvæmt tímagjaldi.

d. Þóknun vegna eignaumsýslu, gerð samninga, skuldaskil og uppgreiðslu lána er samkvæmt tímagjaldi.

VI. Ýmis ákvæði.

a. Kaupandi fasteignar greiðir fast gjald kr. 79.900,- m vsk, fyrir þjónustu fasteignasölunnar vegna lögboðinnar hagsmunagæslu.

b. Seljandi fasteignar greiðir fast gjald kr. 48.360,- m vsk, vegna öflunar gagna um eignir, svo sem vegna veðbókarvottorða, yfirlita frá þjóðskrá, afrita þinglýstra skjala, upplýsinga um fasteignagjöld, yfirlýsinga húsfélaga og annarra skjala.

c. Kostnaður við gerð og birtingu auglýsinga greiðist samkvæmt samkomulagi hverju sinni.

VII. Tímagjald.

a. Almennt tímagjald er kr. 15.000,- m vsk..

b. Tímagjald löggilts fasteigna- og skipasala er kr. 22.000,- m vsk.

c. Tímagjald lögmanns skv. gjaldskrá viðkomandi.

F. Gimli fasteignasala Kt. 531223-0710 Vsk nr. 151601

Tryggingafélag: TM

Ábyrgðarmaður; Guðmunda Björnsdóttir Stackhouse Lögg. Fasteignasali. kt. 040675-3969